ARBETE VID VÄG

Följ grundläggande regler för fordon enligt TSFS 2013:63 kap26 och TSFS 2009:83.
Vid arbete efter väg krävs synlighet på en radie av 20m från fordonet, 1.2m upp.

Varningsljus ska vara godkänd enligt ECE R65 kategori T el. X och med färgen C gul 1.Arbete efter väg - varningsljus


TAKBÅGAR

Med våra takbågar får ni en snyggt och kostnadseffektiv lösning för montering av utrustning på tak.
Underlätta ert montage av blixtljusramp, riktade blixtljus, arbetsbelysning, positionsljus, backlampor mm.
QPAX Takbågar


Montera er utrustning stabilt med minimal åverkan på fordonet.
Takbågarna sitter normalt i befintliga infästningspunkter.